Købsvilkår

Generelt.
For dig som privatperson gælder Forbrugeraftaleloven (se nedenfor vedrørende fortrydelsesret) samt Købeloven, som har strenge bestemmelser, hvilket betyder, at loven gælder, selvom du har indgået en anden aftale. For virksomheder, herunder enkeltmandsvirksomheder, gælder Købeloven, som er dispositiv, hvilket betyder, at aftaler mellem virksomheder primært gælder for loven.

Vi overholder Persondataloven (PUL). Når du som privatperson angiver dine oplysninger, accepterer du også, at vi lagrer og bruger dine personoplysninger i vores forretning for at kunne opfylde vores forpligtelser over for dig bedst muligt. Vi beskytter dine oplysninger i henhold til PUL, og du har ret til at få adgang til oplysningerne og få dem slettet, hvis du ønsker det.

Hvis en betingelse anses for ugyldig i henhold til svensk eller EU-lovgivning, betyder det ikke, at købsbetingelserne som helhed bliver ugyldige, men den ugyldige betingelse vil i så fald blive erstattet med en tilsvarende lovlig tekst.

Bestilling
Hvis du er under 18 år, skal du have tilladelse fra dine forældre. Sådan tilladelse kan gives ved, at en forælder sender sin udtrykkelige tilladelse til os via e-mail til kundtjanst@teamalutorp.se. Alle falske bestillinger spores og anmeldes til politiet, og hvis vi lider økonomisk skade, vil vi kræve erstatning.

Betaling og Levering
Når du har lagt varer i indkøbskurven og går til kassen, vises de tilgængelige betalingsmetoder, om priserne inkluderer moms eller ej, og hvilken momssats der i givet fald gælder. Levering vil ske så hurtigt som muligt, medmindre det fremgår af bestillingen, at leveringstiden er længere.

Ud over prisen kan der pålægges omkostninger for fragt. Disse er i så fald angivet i webbutikkens kasse. Normalt pålægges ingen yderligere gebyrer, men hvis dette er tilfældet, skal det klart fremgå under bestillingsprocessen.

I webbutikken kan varer muligvis være markeret med leveringsindikation. Vi forbeholder os ret til at annullere en ikke-leverbar vare fra din ordre med en prisafvigelse for denne. Hvis du ønsker at bestille en anden, tilsvarende vare, betragtes dette som en ny ordre. Hvis du ønsker at annullere en vare på grund af forsinket levering, kan dette gøres indtil varen er blevet effektueret, dvs. fakturaen eller fragtdokumentet er oprettet. Delleverancer efter din anmodning kan medføre ekstra fragtomkostninger for dig.

Når du afgiver din bestilling, vil det i kassen blive angivet, hvilke leveringsmetoder der er tilgængelige. Det er dit ansvar at sikre, at den adresse, du har angivet ved bestillingen, er korrekt; hvis den ikke er det, kan vi opkræve dig et rimeligt beløb for de omkostninger, dette påfører os. Hvis denne omkostning ikke betales, sendes kravet til inkasso, hvilket medfører yderligere fragtomkostninger for dig.

Vi sender kun faktura i PDF-format via e-mail. Alternativt via brev. Hvis du ønsker andre muligheder, henviser vi til vores andre betalingsmetoder, der er tilgængelige i kassen.

Erstatning for forsinket levering forårsaget af fragtfirmaet gives først, hvis leveringstiden overstiger 30 dage i henhold til gældende fragtbestemmelser fra det pågældende fragtfirma.

Ikke afhentet forsendelse.
Det er dit ansvar at afhente forsendelsen på udleveringsstedet inden for den angivne tid, som er angivet på meddelelsen. Hvis du ikke kan modtage pakken ved levering eller ikke afhenter din pakke på udleveringsstedet, sendes den tilbage til os. Du vil derefter blive opkrævet for returfragt samt PostNords gebyr for opbevaring i 5 dage. Hvis denne omkostning ikke betales, sendes kravet til inkasso.

Ændring af ordre
Du kan foretage ændringer i din ordre for varer på lager indtil ordren er blevet effektueret, dvs. fakturaen eller fragtdokumentet er oprettet. Hvis ændringen godkendes, vil eventuelle prisforskelle blive reguleret i henhold til prisen på ændringstidspunktet. Privatpersoner har fortrydelsesret, Se under overskriften "Fortrydelsesret".

Afbestilling
En afbestilling er først gyldig, når du har modtaget en bekræftelse fra os. Du kan annullere din ordre uden omkostninger indtil ordren er effektueret, dvs. fakturaen eller fragtbrevet er oprettet. Efter denne tid er du, hvis du har bestilt til din virksomhed, forpligtet til at modtage leveringen. Private har fortrydelsesret, se under overskriften "Fortrydelsesret". Virksomheder, der afbestiller en specialfremstillet vare, skal betale erstatning for omkostninger, der er påløbet indtil annulleringen, samt for tabt fortjeneste.

Fortrydelsesret
Som privatperson har du ifølge fjernkontraktloven ret til at fortryde dit køb inden for 14 dage. Du har dog ikke fortrydelsesret, hvis du har bestilt en vare, der er fremstillet efter dine anvisninger eller på anden måde har fået en tydelig personlig præg. Bemærk, at ifølge loven er det dig, der skal betale for returfragtomkostningerne, og ifølge loven kan du blive pålagt at betale for en vare, der er værdiforringet, i det omfang det skyldes, at du har håndteret varen mere, end hvad der har været nødvendigt for at fastslå dens egenskaber eller funktion.

Fortrydelsesfristen begynder den dag, du modtog varen. Hvis du har bestilt flere varer, eller hvis den vare, du har bestilt, består af flere dele, begynder fortrydelsesfristen, når du har modtaget den sidste vare eller den sidste del af varen. Hvis du fortryder købet, skal varen returneres ubrugt, i uskadt stand og med ubrudt emballage/forsegling/teknisk forsegling.

Hvis du ønsker at udnytte din fortrydelsesret, skal du meddele os dette via fanen "Kundeservice" eller pr. e-mail til kundtjanst@teamalutorp.se. Du vil snart modtage en bekræftelse på, at vi har modtaget din besked, hvorefter vi vil vurdere, om du opfylder de betingelser, der kræves for at anvende fortrydelsesretten. Derefter vil du modtage en e-mail fra os, eventuelt med oplysninger om, hvordan du skal returnere varen.

Efter modtagelsen af den returnerede vare vil købesummen blive tilbagebetalt til dig inden for 14 dage fra den dag, vi modtog beskeden om fortrydelsesret.

Tjenester:
Hvis du har bestilt en tjeneste, begynder fortrydelsesfristen den dag, vi bekræftede din bestilling. Hvis du har samtykket i, at en tjeneste begynder at blive udført, og denne er blevet afsluttet, kan du ikke fortryde, hvis du tidligere har accepteret at afstå fra fortrydelsesretten. Du har heller ikke ret til at fortryde, hvis tjenesten er blevet påbegyndt, og tjenesten på grund af sin art ikke kan returneres, eller hvis forseglingen er blevet brudt.

For varer, der er købt i vores outlet eller som er specialbestilt, gælder der ingen fortrydelses-/returret.

Klagemuligheder og refusion i visse tilfælde
Hvis du som privatperson har modtaget en beskadiget vare eller hvis vi har sendt den forkerte vare, skal du reklamere for varen så hurtigt som muligt og senest inden for 2 måneder efter, at du opdagede eller burde have opdaget fejlen. Reklamationsperioden er højst 3 år, afhængigt af varens karakter og eventuel garanti. Garantiperioden er normalt 1 år.

Hvis du som virksomhed har modtaget en beskadiget vare eller vi har sendt den forkerte vare, skal du reklamere så hurtigt som muligt efter modtagelsen af varen.

Det gælder for både privatpersoner og virksomheder, at den beskadigede eller forkert sendte vare skal returneres i samme emballage og med samme transportfirma som ved modtagelsen, sammen med en detaljeret beskrivelse af fejlen.

Du skal i så fald reklamere via vores hjemmeside ved at meddele os dette via fanen "Kundeservice" eller pr. e-mail til kundtjanst@teamalutorp.se.

Hvis vi ikke kan sende dig en ny vare inden for rimelig tid, refunderer vi returfragten samt det beløb, du har betalt for den beskadigede eller forkerte vare.

Der forekommer ofte kompatibilitetsproblemer mellem forskellige produkter, så vi anbefaler, at du undersøger så meget som muligt, før du afgiver din ordre for at undgå unødvendige omkostninger.

Trykfejl mv. Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl samt fejl i oplysninger og specifikationer vedrørende varer og tjenester, der findes i vores sortiment.

Force Majeure
Begge parter er fritaget for opfyldelse af aftalen, hvis opfyldelse forhindres eller væsentligt besværes af omstændigheder, som en part rimeligt ikke kunne have forudsagt eller rådet over. Følgende og lignende omstændigheder skal betragtes som befrielsesgrunde, når de forhindrer eller besværer opfyldelsen af aftalen: brand, krig, mobilisering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, generel mangel på varer, mangel på transportmidler, strejke, lockout, strømafbrydelse, begrænsninger i energiforsyning samt fejl eller forsinkelser i leverancer fra underleverandører, som skyldes sådanne omstændigheder, som er nævnt i denne klausul eller andre omstændigheder, som en part ikke kan kontrollere, og som enten forhindrer eller væsentligt besværer den pågældende parts opfyldelse af aftalen i en sådan grad, at det kun kan ske til unormalt høje omkostninger.

Tvist
Forbrugerklagenævnet (ARN) tilbyder en gratis procedure, som privatpersoner kan benytte i tilfælde af tvist. Det er vores politik altid at følge ARN's anbefalinger. Tvister mellem virksomheder afgøres af almindelige domstole.

Behandling af personoplysninger
Vi baserer vores juridiske grundlag for behandling af personoplysninger på en kontrakt. Kontrakten anses for gældende, så længe du som kunde vælger at have dine oplysninger registreret på "Mine sider" hos os, eller i op til 7 år efter din sidste login på "Mine sider".

Adgang til gemte personoplysninger:
Du har ret til at få adgang til de personoplysninger, vi har gemt om dig, når du anmoder om det. Denne information sendes derefter til din registrerede adresse med posten.

Korrektion af personoplysninger:
Du kan selv korrigere dine personoplysninger på webbutikken under "Mine sider" eller på anmodning. Korrektioner foretages så hurtigt som muligt efter anmodning.

Sletning af gemte personoplysninger:
Du har ret til at få slettet de personoplysninger, vi har gemt om dig, når du anmoder om det. En personoplysning, der er knyttet til en ordre, et køb, en kvittering, en faktura eller arkiverede dokumenter, slettes automatisk efter 7 år i henhold til bogføringsloven, uanset om du stadig er kunde hos os.

Personoplysninger slettes fra vores databaser hurtigst muligt efter anmodning fra dig. Der kan dog være juridiske forpligtelser, der forhindrer øjeblikkelig sletning af dine personoplysninger eller dele af dem. Disse forpligtelser stammer fra bogførings- og skattelovgivning, men også fra forbrugerrettighedslovgivning. I sådanne tilfælde opbevares kun de personoplysninger, som vi er forpligtede til at opbevare for at opfylde sådanne lovlige forpligtelser.

Indsigter om vores håndtering af personoplysninger: Skal sendes til os eller direkte til Datatilsynet (tilsynsmyndigheden).

For yderligere information, se politikken og cookies.


JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.